MESURES DE PREVENCIÓ

Durant el Curtcircuit, a cada sala i segons les seves característiques individuals, s’articularan els mitjans necessaris per a dirigir els fluxos de públic cap a la taquilla, seients, banys i espais d’ús comú, garantint la no interferència entre sentits d’entrada/sortida, anada/tornada, així com la distància de separació mínima establerta pel protocol de seguretat sanitària emès pel PROCICAT, sempre que sigui possible, evitant aglomeracions.

Caldrà vetllar pel manteniment de distàncies de seguretat, tant en les taquilles com en els accessos a les sales.

Es col·locaran en les entrades de cada espai, a la disposició del públic, dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Així mateix, la sortida del públic, al final dels concerts, ha de realitzar-se de manera esglaonada, de manera ordenada i garantint la distància entre persones.

Els concerts poden ser suspesos en el cas que l’administració no permeti el concert presencial. En aquest cas es retornarien els diners de les entrades i es buscaria una nova data per a celebrar-lo, si fos possible.

S’acomodarà als espectadors segons la disponibilitat d’aforament permesa per llei.

Recorda que a tots els espais cal mantenir una distància de seguretat entre persones.

L’ús de la mascareta és obligatori en espais tancats i espais públics.

L’accés i el desallotjament de les sales es farà de manera esglaonada. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del personal d’acomodació.

Serà necessari arribar a les sales a l’horari d’obertura de portes publicat al web i les entrades (45 minuts abans del començament del concert) per facilitar l’entrada esglaonada.

Si penses que pots tenir símptomes de la covid-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa.

Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?
Registration is disabled.

Want to Login?

Forgot Password?